Isola

isola

Rdzeniem aktywności firmy Isola jest pozycja wiodącego producenta systemów rozwiązujących kłopoty z wilgocią w budownictwie. Isola dostarcza jakościowe i nowoczesne technologie dla dachów, ścian, podłóg i fundamentów.

Model działania

Rdzeniem aktywności firmy Isola jest pozycja wiodącego producenta systemów rozwiązujących kłopoty z wilgocią w budownictwie. Isola dostarcza jakościowe i nowoczesne technologie dla dachów, ścian, podłóg i fundamentów.

Zasadnicze cele

Isola pragnie być ceniona za twórcze i inspirujące środowisko pracy, w którym uwaga jest zwrócona na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz poszerzanie ich specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dodatkowo Isola usiłuje stosować postawę odpowiedzialnego działania w relacjach zewnętrznych.

Strategia

Celem firmy Isola jest dostarczanie specjalistycznych produktów i technologi Isola stara się utrzymywać czołową pozycję w Norwegi i jednocześnie chce być obecna na wybranych rynkach zagranicznych.

Marketing firmy zostanie wzmocniony przez zaangażowanie w długoczasowy rozwój produktów w celu osiągnięcia wysokiego poziomu profesjonalizmu i znajomości rynku Isola będzie koncentrować się na zwiększaniu kompetencji w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz współpracy z zewnętrznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Produkcja dla budownictwa mieszkaniowego stanie się kluczowym elementem działalności firmy Isola.

Zaawansowana automatyzacja i wysoki poziom kompetencji technicznych pozwoli firmie Isola skoncentrować wysiłki na efektywnym parku maszynowym w połączeniu ze skutecznymi i elastycznymi rozwiązaniami logistycznymi.

Gruntowny rozwój pracowników oparty na pracy grupowej jak również systematyczne szkolenia zespołów w całej organizacji są wpisane w profil firmy by zapewnić produktywne udoskonalenia i dynamiczne przeobrażanie.

Wszyscy pracownicy poświęcą określoną część czasu pracy skupieni na pracy zespołowej celem udoskonalenia naszych metod pracy. Pragniemy konkurować sami ze sobą i dzięki temu konsekwentnie dążyć w kierunku udoskonaleń na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach.

Kluczowe cele i strategia firmy Isola będą uzupełnione o specjalne programy doskonalenia i plany działań.

Działalność firmy Isola obejmuje cele i działania związane ze strategią, które są podzielone na szczegółowe podpunkty i zadania dla zespołów co pozwala wszystkim zainteresowanym zrozumieć sens tych działań.

Przewagi i zasady pracy zespołowej

Współpraca

W Isoli staramy się osiągać stawiane sobie cele poprzez wspólne działanie. Nasza zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja powinna być wyjątkowa dzięki świadomości współpracy, na którą składa się otwartość i szacunek dla innych.

Radość

Isola pragnie być ceniona dzięki jej zadowolonym i kompetentnym pracownikom, którzy stawiają czoła codziennym wyzwaniom z entuzjazmem i zaangażowaniem. Powinniśmy czerpać przyjemność z naszej pracy i naszych wspólnych osiągnięć.

Etyka

Wszystkie działania, uzgodnienia i podpisane kontrakty powinny zawsze być zgodne z ustawowym prawodawstwem, zasadami i etycznymi normami społecznymi.

Więcej informacji na: www.isola.pl